Som medlem hos oss på GYMMO AB ska vi tillsammans uppleva en positiv och stimulerande
miljö när vi besöker anläggningen. Det är för allas trevnad som vi tagit fram dessa ordning och säkerhetsregler som gäller när man vistas i lokalerna. Är du osäker på något av följande så kontakta personalen i gymmet för mer information.


SÄKERHET

1.

GYMMO AB ansvarar inte för dina värdesaker, använd gärna de låsbara skåpen där stöldrisken är mindre.

2.

Välj ett lås till skåpen som du själv anser tillräckligt säkert.

3.

Blockera aldrig anläggningens nödutgångar.

4.

Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas i lokalerna utan sällskap av vuxen, undantag för detta kan ges men då godkännande av GYMMO AB´s personal.

5.

Olagligheter så som stölder, hot, trakasserier och annan olaglig verksamhet är strängt förbjuder på anläggningen och polisanmäls.

6.

GYMMO AB har rätt att bedriva kameraövervakning i sina lokaler, syftet med kameraövervakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts, för dig som medlem skapar det en trygg och säker miljö.

7.

Ac säkerhetsskäl äger GYMMO AB rätten att bryta upp ditt hänglås till skåpen i omklädningsrummen efter stängning, detta då samtliga skåp ska vara öppna och tömda efter stängning.

ORDNINGSREGLER

1.

Alla människors lika värde och respekten för varje individ är grundläggande värderingar som GYMMO AB står upp för, som medlem förväntas man att följa detta för att tillsammans upprätthålla ordning och trivsel.

2.

Tillsammans skapar vi effektiva träningstillfällen, låt därför andra medlemmar använda utrustningen när du själv vilar.

3.

Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar på Tränografen.

4.

Ingen får träna barfota i träningslokalerna.

5.

Använd en handduk när du sitter i bastun.

6.

När man tränat klart vid en station eller med en utrustning torkar man av det med papper och spray som finns utplacerade runt om på anläggningen.

7.

Alla ansvarar för att träningsredskap läggs tillbaka efter användning, hjälp varandra att göra rätt.

8.

Filmning och fotografering får endast ske om personal medgivit detta, anledningen till det är att anläggningen ska vara en fristad och en plats där man ska känna sig trygg.
Vill du filma eller liknande, så samtala med personalen innan.

9.

I GYMMO AB´s lokaler tillåter vi inte kalk/magnesium vid träning, detta för allas trivsel.

10.

Du får inte marknadsföra eller sälja egna varor/tjänster i GYMMO AB´s lokaler om detta inte är avtalet med anläggningen skrifligt.

11.

Barn får gärna följa med föräldrarna till gymmet, dock får barn ej använda maskinerna eller utrustningen och anläggningen är ett ställe där vi har träning i fokus.

12.

Alla som vistas i lokalerna ska ha eget tecknat medlemskap, viktigt att du som medlem har både personligt passerkort och ID-handling med dig på gymmet för att kunna bekräfta din identitet när personalen gör stickprov, medlemmar som släpper in andra i lokalerna riskerar att få sitt medlemskap avslutat med omedelbar verkan samt att en avgift om 800kr tas ut från bägge parter.

AVSTÄNGNING / UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Om man inte följer GYMMO AB´s regler, vad händer?

Personalen på GYMMO AB äger rätten att stänga av en medlem som inte följer eller uppfyller de gemensamma förväntningarna som ingår i tecknandet av medlemskapet, bryter man mot dessa så kan det blir att medlemskapet avbryts med omedelbar verkan.