Här hittar du uppdateringarna som kommer!

 

Du kan kombinera köp av träningskort med friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för att betala del eller hela köpet hos oss, vi hjälper dig om du har frågor kring detta.


BEMANNADE ÖPPETTIDER

Tisdagar 16.30-20.30      Torsdagar 16.30-20.30      
       

MEDLEMSKAP & TRÄNINGSKORT för 2024

Tillsvidare avser autogiro och kan sägas upp när som helst under året med två månaders uppsägningstid. Tillsvidarekortet är inte låst till prisförändringar som kan ske under året och du som kund accepterar detta genom att acceptera de allmänna villkoren, dock kan du säga upp kortet som vanligt med två månaders uppsägning.

ALLMÄNNA VILLKOR

Här nedan kan man läsa våra allmänna villkor som gäller i GYMMO´s lokaler,
det är varje medlems ansvar att följa dessa.


Åldersgräns

Vi har en åldersgräns på minst 15 år, och då krävs medgivande från målsman.
Blankett för signatur finns att hämta i receptionen.

ID-Handling och medlemskap

Man ska alltid kunna visa upp ID-Handling tillsammans med sitt medlemskap när man vistas på anläggningen. Stickprov på detta görs regelbundet.

Trivselregler

Det är varje medlems ansvar att följa de trivselregler som gäller samt att man följer
anvisningar samt instruktioner kring utrustning.

Överlåtelse av medlemskap

Vid flytt, eller annan långvarig frånvaro kan överlåtelse bli möjlig. Ansökan om överlåtelse lämnas in skriftligen till
administrationen för beslut. En administrativ avgift för detta tas ut.

Återköp av träningskort

Du kan ångra ditt köp av träningskort i upp till 14 dagar efter det att du tecknat ditt avtal.
Dock gäller det ej vid nyttjande av friskvård. I övrigt görs inga återköp.

Frysning av träningskort

Detta är möjligt under en period (max 60 dagar). Fråga personal om hur det fungerar.

Dopning

GYMMO AB tar avstånd från all form av dopning. I enlighet med riksidrottsförbundet
är vi positiva till dopningskontroller.
Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopningskontroller som kan komma att genomföras.
Ertappas man eller vägrar att göra testet blir man avstängd från anläggningen utan möjlighet till återbetalning.

Uteslutning/Avstängning av medlem

Vid grova eller upprepade regelbrott på anläggningen löper man risk att bli av med sitt medlemskap
och detta utan att någon återbetalning görs.

Ändring av personuppgifter

Var vänlig och meddela vid eventuella ändringar så som namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Detta gäller även kontonummer eller ändring av bank.

Hälsa och tillstånd

Varje medlem ansvarar för att själv ha egen olycksfallsförsäkring.

Prisförändringar

Avtal gällande tillsvidare-alternativet (löpande betalning månadsvis) är inte skyddade
mot prisförändringar som kan ske under året.
Övriga kort som rör 3, 6 och 12 månader är kort som har fasta belopp men också avser en bestämd avtalsperiod.

Förvaring av ägodelar

GYMMO AB ansvarar inte för medlemmars ägodelar, man kan låna skåp att förvara värdesaker i.
Varje medlem ansvarar för sina egna tillhörigheter.
GYMMO AB är inte ansvarig för stölder eller annan åverkan på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.
Till skåpen har man hänglås som man själv tar med sig.

Utebliven månadsbetalning

Medlemskapet fortgår men medlemmen blir avstängd fram tills det att betalning skett.

Autogiro

Enda du behöver tänka på är att ha tillräckligt med pengar på kontot dagen före dragning som är den 28:e varje månad.

Uppsägning / avslutande av kort

Detta måste ske skriftligt och den lämnas i receptionen på gymmet eller postas till GYMMO, Centralvägen 88, 71831 Frövi.:
.